May 27, 2024  
2021/2022 University Catalog 
    
2021/2022 University Catalog [ARCHIVED CATALOG]

P H 622 - Epidemiology of Chronic Diseases


Units: 3

Prerequisite(s): P H 601 .

Epidemiology of selected chronic diseases.